Czy warto założyć własny biznes?

Współczesny rynek zatrudnienia wymaga od potencjalnych pracowników coraz węższej specjalizacji. Coraz więcej firm preferuje również współpracę na linii firma – firma niż zatrudnianie pracowników na umowę o pracę. Z tych względów warto zastanowić się co będzie korzystniejsze – wielomiesięczne poszukiwanie wymarzonego zatrudnienia, czy założenie własnej działalności gospodarczej i zmiana zależności z pracownika na partnera.

Co niezbędne jest na początek?

Myśląc o założeniu własnej firmy koniecznie trzeba mieć na początek dwie rzeczy, bez których brak sukcesu jest murowany – chodzi mianowicie o pomysł na biznes oraz środki finansowe na jego rozkręcenie. Zakładając działalność gospodarczą, warto oprzeć ją albo na swoich umiejętnościach (doświadczony hydraulik raczej nie powinien myśleć o założeniu butiku z damską bielizną) lub celować w niszę na rynku. Otworzenie czwartego sklepu spożywczego na jednej ulicy raczej nie będzie gwarantem sukcesu.

Co do niezbędnych środków finansowych, to można je pozyskać na kilka sposobów. Najlepiej firmę otwierać w oparciu o zgromadzony wcześniej kapitał, czyli o własne oszczędności. Niestety, o wiele częściej nowi przedsiębiorcy zaciągają kredyty na rozpoczęcie działalności.

Nie mając własnych zasobów gotówkowych w wystarczającej ilości, przed wzięciem kredytu warto postarać się o dofinansowanie, chociażby z środków Powiatowego Urzędu Pracy. Początkowy kapitał finansowy powinien być na tyle wysoki, aby wystarczył na pokrycie pierwszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

Co warto wiedzieć o stałych wydatkach firmowych

W pierwszej kolejności, zastanawiając się nad firmowymi wydatkami, należy podzielić je na dwie grupy. Osobną kategorię stanowią bowiem podatki i opłaty do instytucji państwowych, a osobną kwestią są pozostałe koszty jakie generuje własny biznes. Jeszcze inną kwestię stanowią opłaty związane z rejestracją firmy, jednak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie trzeba brać ich pod uwagę. Za to nie wolno zapomnieć o regularnym rozliczaniu się z podatku dochodowego. Rozliczenie to może przyjąć różną formę, w zależności od tego jaki rodzaj działalności się prowadzi.

W grę wchodzi między innymi PIT (podatek od osób fizycznych) CIT (podatek od osób prawnych) ryczałt (zależny od profilu działalności) czy KPiR. Do stałych obciążeń firmy zaliczyć trzeba również należności odprowadzane do ZUS-u czy podatek VAT. Szacując przewidywane miesięczne koszty prowadzenia firmy trzeba wziąć także pod uwagę takie składowe jak czynsz za wynajem lokalu, opłaty za media czy rozliczenia z księgowością, w przypadku gdy usługi te zlecane są na zewnątrz.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]