Jak motywować pracowników do efektywnej pracy

Motywacja pracowników to jedno z kluczowych zadań jakie stoi przed kadrą menedżerską w każdej firmie. Lider powinien doskonale wiedzieć to, czego oczekują jego podwładni. Powinien znać również specjalne techniki, dzięki którym motywowanie pracowników będzie wydajne.

Czym w ogóle jest motywacja?

Motywacja pozwala utrzymać wydajność pracy na wysokim poziomie. Jest to zaspokajanie potrzeb pracowniczych, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Jak wykazują badania przeprowadzane w dużych firmach, satysfakcjonujące wynagrodzenie wcale nie stoi na szczycie piramidy potrzeb pracowników. Na co należy zatem zwrócić uwagę?

Czynniki ważne przy motywowaniu zespołu

Wymagając od pracowników efektywnej pracy, należy zadbać przede wszystkim o zaspokojenie ich podstawowych potrzeb. Na szczyt listy wysuwają się potrzeby fizjologiczne – chodzi tu zarówno o dostęp do toalety jak i odpowiednie oświetlenie miejsca pracy. Warto także, aby kadra pracownicza miała dostęp do kącika socjalnego.

Zaopatrzenie kilkuosobowego zespołu w kawę i herbatę nie jest wydatkiem przekraczającym możliwości przeciętnej firmy, a znacznie podnosi morale. Ważny jest także przepływ informacji w firmie. Pracownikom w sposób jasny i klarowny należy przedstawiać wymagania co do efektów ich pracy.

Każda niejasność w stosunkach przełożony – pracownik, może skutkować dodatkowym poziomem frustracji, co bezpośrednio przełoży się na mniej efektywną pracę. Oczywiście, nie można zapominać też o poczuciu bezpieczeństwa pracowników i o godnym wynagrodzeniu. Kadra pracownicza żyjąca w ciągłym strachu o swoje posady nigdy nie będzie pracowała nazbyt efektywnie.

Najpoważniejsze błędy podejmowane przez menedżerów

Istnieją kanony zachowań, które przyczynią się do zwiększonej motywacji pracowników i do osiągania przez nich lepszych wyników w pracy, co bezpośrednio przełoży się na lepszą sytuację całego przedsiębiorstwa. Jednak są też takie zachowania, których kadra menedżerska powinna wystrzegać się jak ognia, bowiem mogą one spowodować natychmiastowy spadek morale całego zespołu.

Po pierwsze – nie wolno faworyzować żadnego pracownika. Nawet jeżeli ktoś prywatnie jest dobrym znajomym, to w stosunku służbowym powinien zajmować takie samo miejsce w szeregu jak pozostali pracownicy. W przeciwnym razie bardzo szybko pojawią się zgrzyty w zespole, co przyczyni się również do tego, że sam faworyzowany pracownik zostanie postawiony w nieciekawej sytuacji – najprawdopodobniej znajdzie się poza kręgiem zaufania pozostałych pracowników.

Drugim kardynalnym błędem jaki często popełnia kadra kierownicza jest załatwianie swoich prywatnych interesów w czasie pracy. W jaki sposób pracownik ma się czuć zmotywowany do intensywnej pracy, w sytuacji gdy widzi, że jego przełożony przez znaczną część dnia poświęca się prywatnym interesom?

Trzecią, bardzo ważną kwestią jest trzymanie odpowiedniego dystansu. Nie chodzi w tym przypadku o to, aby pracownicy czuli strach przed przełożonym, wręcz przeciwnie, taka sytuacja może być szkodliwa dla efektywnej pracy całego zespołu. Chodzi o trzymanie granic, o to aby stosunki prywatne nie przesłoniły firmowych priorytetów – z tego względu popularne na zachodzie przechodzenie z pracownikami na formę ‚per Ty’ nie jest dobrym rozwiązaniem.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]