Na czym polega ubezpieczenie należności?

Ryzyko niedotrzymania płatności ze strony kontrahenta ponosi każda firma. Jest to jeden z głównych powodów utraty płynności finansowej, często prowadzącej do kryzysu lub upadku przedsiębiorstw. Ubezpieczenie należności handlowej to najlepsza ochrona przed stratami związanymi z nieprzewidzianą niewypłacalnością kontrahentów. Na czym polega?

Minimalizowanie ryzyka związanego z kredytem kupieckim

Rynek samoistnie reguluje zasadę odroczenia w czasie zapłaty należnej za produkty czy usługi. Tę zasadę nazywamy kredytem kupieckim. Jego warunki – termin i sposób spłat – ustalane są indywidualnie przez kontrahentów. Zależą również od specyfiki poszczególnych branż i zasad w nich panujących. Zwyczajowe odroczenie zapłaty zawsze wiąże się z ryzykiem jej niedotrzymania. Ubezpieczenie należności jest parasolem ochronnym – minimalizuje ryzyko związane z udzielaniem kredytu kupieckiego. Kiedy kontrahent jest niewypłacalny, do akcji wkracza ubezpieczyciel – rozpoczyna proces windykacyjny, a jeśli ten się nie powiedzie, wypłaca odszkodowanie.

Ubezpieczenie należności

Analiza wiarygodności

Firmy zazwyczaj nie mają odpowiednich instrumentów, by zweryfikować wiarygodność kontrahentów i właściwie ocenić ryzyko związane z realizowaną transakcją. Tym zajmuje się ubezpieczyciel – przeprowadzeniem złożonej i rzetelnej analizy ryzyka niewypłacalności.

Na jej podstawie ustalana jest wysokość limitu kredytowego dla danego kontrahenta i wysokość składki ubezpieczeniowej. Taka analiza wiarygodności jest również dobrą wskazówką dla przedsiębiorców – pomaga rozsądniej dobierać partnerów biznesowych.

Ubezpieczenie należności dostosowane do potrzeb

Rodzaj ubezpieczenia należności powinien być dostosowany do specyfiki środowiska, w jakim działają firmy i ich indywidualnych potrzeb. Może obejmować zabezpieczenie tylko jednego kontraktu lub wszystkich transakcji przeprowadzanych w określonym czasie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W przypadku zabezpieczania transakcji zagranicznych, trzeba uwzględnić poziom ryzyka związany z sytuacją geopolityczną na danym obszarze. Stąd propozycje polis muszą być zróżnicowane – inne dla krajów stabilnych czy wysokorozwiniętych, inne dla krajów o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Pod względem zasięgu geograficznego najbardziej powszechnymi rozwiązaniami są ubezpieczenie należności handlowych:

  • Polska i Europa – kraje rozwinięte, z ustabilizowaną sytuacją polityczną i gospodarczo-ekonomiczną,
  • Polska i świat – pełne ubezpieczenie transakcji niezależne od miejsca, uwzględniające zarówno ryzyko handlowe, jak i polityczne,
  • kraje podwyższonego ryzyka – kraje o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, mało stabilne pod względem politycznym i gospodarczym.

Ciekawą opcją są również ubezpieczenia należności dla tych firm, które dopiero rozwijają swoje skrzydła na rynku lub prowadzą działalność na jeszcze niewielką skalę.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]