Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a pożyczka

Każda osoba, która planuje rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, lecz nie wie jeszcze, skąd weźmie na to pieniądze, powinna wiedzieć, że środki na taki cel może otrzymać w ramach funduszy unijnych. Są to głównie środki w formie pożyczek, które będzie trzeba zwrócić, jednak można je uzyskać o wiele łatwiej niż w banku i na o wiele korzystniejszych warunkach.

Menadżer Funduszu

Niskooprocentowaną pożyczkę na założenie oraz rozwój własnej działalności gospodarczej można uzyskać od Banku Gospodarstwa Krajowego, który, jako Menadżer Funduszu Funduszy wojewódzkich, wybiera profesjonalne instytucje finansowe do pełnienia funkcji Pośredników Finansowych, udzielających preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pożyczka na start praktycznie dla każdego

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, a pożyczka ze środków unijnych skierowana jest głównie do osób w wieku od 30 lat pozostających bez zatrudnienia i zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własną rękę, a także m.in. do osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz osób młodych będących absolwentami uczelni wyższych lub studentami ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Celem finansowania są wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a więc m.in. finansowanie zakupu maszyn, urządzeń, materiałów, towarów, adaptacja pomieszczeń, reklama czy też usługi księgowe.

Dodatkowe wsparcie finansowe

Korzystając z pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności można również otrzymać dofinansowanie na stworzenie stanowiska pracy. Taką pożyczkę można otrzymać nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty rozpoczęcia spłaty zobowiązania z tytułu podjęcia działalności gospodarczej. Z czasem można ubiegać się o umorzenie pożyczki na stworzenie pierwszego stanowiska pracy, jeżeli osoba je tworząca utrzyma je przez minimum 12 miesięcy.

Sprawdź ofertę! O pożyczkę unijną na rozpoczęcie działalności gospodarczej można ubiegać się na terenie całej Polski. Szczegółowe informacje na temat wybranych ofert pożyczkowych oraz konkretnych pośredników finansowych można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]