Własna działalność gospodarcza – co trzeba wiedzieć na początek?

Każdy, kto myśli o otworzeniu własnej działalności gospodarczej musi na początek stworzyć biznesplan. Bez tego kroku nie ma nawet co myśleć o powodzeniu przedsięwzięcia. Należy w nim dokładnie uwzględnić szanse jakie stoją przed nową firmą oraz zagrożenia (między innymi wahania na rynku czy działalność konkurencji).

Warto także szczegółowo opisać docelowego klienta, tak aby mieć rozeznanie jakiego rodzaju działania promocyjne będą najbardziej skuteczne. Kolejnym istotnym krokiem jest podliczenie wszystkich wydatków jakie trzeba będzie ponieść w najbliższym czasie, a po ich zsumowaniu wyjdzie bieżący koszt prowadzenia działalności gospodarczej, czyli informacja o tym, jaki zasób gotówki będzie niezbędny na początek.

Wydatki firmowe – składki i opłaty dodatkowe

Własna firma to duża odpowiedzialność – nie tylko za bieżące działania promocyjne, zdobywanie nowych klientów i bilansowanie budżetu – to także odpowiedzialność za terminowe uiszczanie wszelkich należności. Wydatki jakie ponosi właściciel firmy można podzielić na dwa rodzaje.

Z jednej strony są to podatki, czyli obowiązkowe opłaty odprowadzane do organów państwowych, z drugiej strony wszystkie wydatki związane z bieżącym prowadzeniem firmy, na przykład rachunki, czynsz za wynajem lokalu, itd.

Podatki – co, gdzie ile i jak?

Z pierwszymi obligatoryjnymi opłatami można spotkać się już na etapie rejestracji firmy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że najpopularniejsza w Polsce forma działalności gospodarczej, jaką jest jednoosobowa działalność gospodarcza, zwolniona jest z opłat administracyjnych przy jej zakładaniu.

Dla porównania, zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to za rejestrację w krajowym rejestrze sądowym należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł.

Wyżej wymienione opłaty są jednorazowe i nie należy sobie nimi zbytnio zaprzątać głowy. O wiele bardziej obciążające dla firmowego budżetu są opłaty, które ponosić trzeba cyklicznie. Podatki, o których musi pamiętać przedsiębiorca, to przede wszystkim podatek dochodowy (rozliczany różnie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – może to być:

  • PIT,
  • CIT,
  • książka przychodów,
  • ustalony z góry ryczałt),
  • podatek VAT (podstawowa składka wynosi 23%, jednak są wyjątki, dla których podatek od towarów i usług jest zdecydowanie niższy),
  • koszty składek do ZUS-u (ich wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników),
  • opłaty na rzecz PFRON-u (dotyczy to jedynie większych firm).

Opłaty dodatkowe

Podatki, to tylko część wydatków jakie składają się na sumaryczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Osobną kategorię stanowią wydatki dodatkowe, związane z codziennym funkcjonowaniem firmy.

Należą do nich między innymi opłaty za wynajem lokalu, w którym znajduje się siedziba firmy, opłaty za prąd czy internet, zakup niezbędnego sprzętu czy koszty obsługi zewnętrznej księgowości. Chcąc założyć własną firmę trzeba się zawsze zastanowić, czy koszty prowadzenia firmy nie przerosną jej zysków.

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]